כאילו הפלאש קרא למספר הזה
לכל הנעליים של גלי נשים
לכל הנעליים של גלי גברים
לכל הנעליים של גלי ילדים